Terms

Rplanet Clothing verkkokaupan myyntiehdot

(scroll down for Terms and Conditions in English)

Näitä ehtoja sovelletaan Rplanet Clothing ylläpitämän verkkokaupan ja asiakkaan välillä, kun asiakas ostaa tuotteita verkkokaupasta. Rplanet Clothing pidättää oikeuden muuttaa näitä myyntiehtoja julkaisemalla päivitetyt ehdot verkkokaupassa. Asiakkaan tulee tutustua kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin ennen tilauksen lähettämistä. Tilaamalla tuotteita verkkokaupasta asiakas hyväksyy nämä myyntiehdot.

Tilaaminen
Rplanet Clothing myy tuotteita yksityishenkilöille pääsääntöisesti Suomeen. Yksityishenkilöt myös Suomen ulkopuolelta voivat tietyin rajoituksin tilata tuotteita verkkokaupasta. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan euroissa ja ne sisältävät arvonlisäveron. EU:n ulkopuolisista maista tilaavat asiakkaat ovat vapautettuja arvonlisäveron maksamisesta, mutta vastaavat tulleista, paikallisista veroista ja muista vastaavista kustannuksista omassa maassaan. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin. Jos tuotteen hintatiedoissa on selvä hintavirhe, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla tilaus verkkokaupan kassalla. Verkkokaupan ostoskori ei varaa tuotteita ennen kuin tilaus on maksettu. Tilatakseen asiakkaalla on oltava toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotka asiakkaan tulee antaa tilausta tehdessään. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tilauksen maksamisen jälkeen asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen lähtee automaattisesti vahvistus tilauksen vastaanottamisesta.

Tilauksen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään tilauksen toimitukseen tai mahdollisten toimitukseen liittyvien ongelmatilanteiden selvittämiseen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy tietosuojaselosteesta.

Maksaminen
Maksuvälittäjänä Rplanet Clothing -verkkokaupassa toimii Stripe. Tilaus voidaan maksaa yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla.

Toimitus
Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen verkkokaupan kassalla ennen tilauksen hyväksymistä. Asiakkaalle lähetetään sähköpostiin toimitusvahvistus ja lähetyksen seurantatunnus (jos saatavilla), kun tuotteet on pakattu lähetysvalmiiksi. Asiakkaalla on mahdollista seurata lähetystä Suomeen toimitettavien tilausten osalta Postin palvelussa ja Suomen ulkopuolelle toimitettavien tilausten osalta, mikäli mahdollista, kuljetusliikkeen sivuilla. 

Mikäli lähetys on kuljetuksen aikana rikkoutunut ja tilattu tuote vaurioitunut, asiakkaan tulee tehdä siitä viipymättä kirjallinen vahinkoilmoitus Postiin. Pakkaamme kaikki tuotteet asianmukaisesti minimoidaksemme lähetyksen vahingoittumisen, mutta emme vastaa kuljetuksessa aiheutuneista vahingoista.

Toimitusaika
Tuotteiden toimitusaika on tilauksesta ja toimitustavasta riippuen 5-7 arkipäivää Suomeen ja 5-14 arkipäivää Suomen ulkopuolelle, ellei verkkokaupassa ole ilmoitettu poikkeavista toimitusajoista. Sähköisesti lähetettävät tuotteet (lahjakortit) toimitetaan 2 arkipäivän kuluessa tilaamisesta ja maksamisesta asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin. Asiakas vastaa tilauksen yhteydessä antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta, muutoin tuotetta ei voida toimittaa. Emme vastaa vaikutuspiirimme ulkopuolella olevan ylivoimaisen esteen, esimerkiksi lakko, luonnonilmiöt tai kuljetushäiriöt, aiheuttamasta toimituksen viivästymisestä. Emme myöskään vastaa verkkokaupan toiminnan häiriöistä tai katkoksista.

Vaihto ja palautus
Asiakkaalla on oikeus 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta vaihtaa tuote toiseen, saatavilla olevaan kokoon, mikäli tuotteet ovat saman hintaiset, tai palauttaa tuote. Vaihto- ja palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. 

Vaihdosta ja palautuksesta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen r.planet.company@gmail.com. Liitä mukaan postituksen yhteydessä saatu seurantatunnus, nimesi, yhteystietosi ja  palautuksissa tilinumerosi maksun palautusta varten. Asiakas vastaa tuotteen vaihdosta ja palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. Asiakkaan tulee säilyttää palautuslähetyksen lähettämisestä kuitti ja ilmoittaa seurantatunnus, mikäli se on saatavissa. Kun Rplanet Clothing on vastaanottanut palautuksen ja todennut tuotteen myyntikelpoiseksi, tuotteesta maksettu hinta palautetaan. Tilauksen noutamatta jättäminen tai palauttaminen ilman erillistä ilmoitusta ei oikeuta tuotteen hinnan palauttamiseen.

Mikäli asiakas huomaa toimituksen tai tuotteen olevan virheellinen, asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa asiasta osoitteeseen r.planet.company@gmail.com. Virheellinen tuote voidaan palauttaa tai vaihtaa, mikäli korvaava tuote on saatavissa, ilman kustannuksia.

Sovellettava laki ja erimielisyydet
Näihin myyntiehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset. Erimielisyydet, joita ei voida ratkaista neuvotteluteitse, kuuluvat suomalaisten tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Asiakas voi ottaa yhteyttä myös Kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/), Kuluttajariitalautakuntaan (https://www.kuluttajariita.fi/fi/) suosituksen saamiseksi tai eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin sivustolle  (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Yhteystiedot
Rplanet Clothing
Y-tunnus 3295830-1
r.planet.company@gmail.com
Ohrahuhdantie 2, 00690 Helsinki

Rplanet Clothing Online Store Terms and Conditions

These Terms and Conditions apply between the online store operated by Rplanet Clothing and the customer when the customer purchases products from the online store. Rplanet Clothing reserves the right to change these Terms and Conditions by publishing the updated Terms and Conditions in the online store. The customer must familiarise themselves with the Terms and Conditions valid at any given time before submitting the order. By ordering products from the online store, the customer accepts these Terms and Conditions.

Ordering
Rplanet Clothing sells products to private persons mainly in Finland. Private persons from outside Finland can, subject to certain restrictions, order products from the online store. The prices of the products are quoted in euros and include VAT. Customers ordering from non-EU countries are exempt from paying VAT but are responsible for customs duties, local taxes and other similar costs in their own country. We reserve the right to change prices and delivery costs. If there is a clear price error in the price information of a product, the product will not be sold at a clearly lower price if it can be assumed that the customer understood the existence of the error.

Products are ordered in the online store by transferring them to the shopping cart and paying for the order at the online store´s checkout. The online shopping cart does not reserve products until the order has been paid. In order to order, the customer must have a valid e-mail address and telephone number, which the customer must provide when placing the order. The customer is responsible for the accuracy of the information provided. After paying for the order, a confirmation of receipt of the order is automatically sent to the email address provided by the customer. 

The personal data provided in connection with the order is used for the delivery of the order or to solve possible problem situations related to the delivery or the order. Further information on the processing of personal data can be found in the privacy policy.

Payment
The payment intermediary in the Rplanet Clothing online store is Stripe. The order can be paid with the most common debit and credit cards.

Delivery
The prices of the products do not include delivery costs, but they are indicated separately at the checkout of the online store before accepting the order. A delivery confirmation and tracking code (when available) will be sent to the customer by email when the products are packed ready for shipment. The customer can track the shipment for orders delivered to Finland in Posti´s service, and for orders delivered outside of Finland, when available, on the carrier´s website.

If the shipment is broken during transport and the ordered product is damaged, the customer must immediately submit a written damage report to Posti or the carrier company. We pack all products appropriately to minimize damage to the shipment, but we are not responsible for any damage caused in transit.

Delivery time
Depending on the order and delivery method, the delivery time of the products is 5-7 working days in Finland and 5-14 working days outside Finland, unless different delivery times have been announced in the online store. Electronically sent products (gift cards) are delivered within 2 working days of ordering
and payment to the e-mail address specified by the customer. The customer is responsible for the correctness of the contact information (e-mail address) he/she gives in connection with the order, otherwise the product cannot be delivered. We are not responsible for delays in delivery caused by force majeure outside our sphere of influence, such as strikes, natural phenomena or transport disruptions. We are also not responsible for disruptions or interruptions in the operation of the online store.

Exchange and return
Within 14 days of receiving the order, the customer has the right to exchange the product for another available size, provided that the products are the same price, or return the product. The right of exchange and return only applies to unused and salable products. 

Exchange and return must be notified by email to r.planet.company@gmail.com. Please include the tracking code received during delivery, your name, contact information and, in the case of returns, your bank account number for a refund. The customer is responsible for the costs of exchanging and returning the product. The customer must keep the receipt for sending the return shipment and provide the tracking code, if available. Once Rplanet Clothing has received the return and found the product to be salable, the price paid for the product will be refunded. Failure to pick up the order or return an order without a separate notification does not entitle the customer to a refund of the price of the product.

If the customer notices that the delivery or product is defective, the customer must immediately notify r.planet.company@gmail.com. A defective product can be returned or exchanged, if a replacement product is available, free of charge.

Governing Law and Disputes
These Terms and Conditions shall be governed by Finnish law, excluding its choice of law provisions. Disputes that cannot be resolved through negotiations fall under the exclusive jurisdiction of Finnish courts.

The customer can also contact the Finnish Consumer Advisory Services (https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/), the Finnish Consumer Disputes Board (https://www.kuluttajariita.fi/fi/) for a recommendation or (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) on the website of the European Online
Dispute Resolution Platform. 

Contact details
Rplanet Clothing
Business ID 3295830-1
r.planet.company@gmail.com
Ohrahuhdantie 2, 00690 Helsinki